Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dekrét o vzdelávaní číslo 1 zo dňa 1. januára 2008

Profesori, riaditeľ školy či prefekti majú plné právo potrestať akýmkoľvek spôsobom okrem čarovania a násilia študentov, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušujú pravidlá školy či Dekréty o vzdelávaní. Takisto, profesori majú právo študentom za nesplnenie úlohy udeliť trest známkou či bodmi.


Dekrét o vzdelávaní číslo 2 zo dňa 1. januára 2008

Týmto dekrétom majú študenti zakázané čarami alebo manuálne vykonávať bez súhlasu riaditeľky zmeny na chodbách, vo fakultných klubovniach a kdekoľvek v priestoroch školy.


Dekrét o vzdelávaní číslo 3 zo dňa 1. januára 2008

Študenti, profesori, pracovníci a všetci zamestanci majú zakázané poskytovať heslá. Aj keď si to od vás bude pýtať zaregistrovaný, v žiadnom prípade mu ho nesmiete poskytnúť. Heslá môže poskytnúť výhradne riaditeľka


Dekrét o vzdelávaní číslo 4 zo dňa 1. januára 2008

Konzumácia alkoholu v Callihele, alebo v priestoroch Arinielu je pre obyvateľov mladších ako 18 rokov týmto dekrétom zakázaná.


Dekrét o vzdelávaní číslo 5 zo dňa 1. januára 2008

Týmto dekrétom sa zakazuje ničiť niečo zo školského okolia, čiže lesy, rastliny a akokoľvek ubližovať lesnej alebo akejkoľvek zveri.
Podpísala riaditeľka Arinielskej strednej školy čarodejníckej

Sarah Rebecca Conelly